1 Απριλίου, 2020

Μυοκτονική

Η ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 1985 από τον φαρμακοποιό Σπύρο Πατεργιαννάκη. Ήταν από τους πρωτοπόρους της εποχής του, μιας που οι εταιρείες απεντομώσεων και απολυμάνσεων ήταν ελάχιστες. Επιστρέφοντας από την Ιταλία, έπειτα από τις σπουδές του, έφερε νέες τεχνολογίες και δημιούργησε την εταιρεία βάσει των προτύπων που ίσχυαν εκεί, ενώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούνταν ακόμα ξεπερασμένες για την εποχή μέθοδοι.

 

Κύριο μέλημα της εταιρείας ήταν πάντα η εφαρμογή τεχνικών μεθόδων και σκευασμάτων που είναι ασφαλή και δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Η εταιρεία μας βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη και έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Το προσωπικό της εταιρείας -επιστημονικό και τεχνικό- ενημερώνεται συνεχώς και εκπαιδεύεται σύμφωνα με τα τελευταία προϊόντα, τους κανόνες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Επίσης, οι διάφορες εφαρμογές γίνονται με χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Task

Βελτίωση της παρουσίας και προβολής της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

  • Strategy

    Branding, στρατηγική marketing περιεχομένου, στρατηγική διανομής περιεχομένου

  • Design

    Website, Social media, Email marketing, Google ads

  • Client

    Μυοκτονική

Open Project
The Sachi group, Digital content creators, digital storytelling, online storytelling, content creation strategy, content creation services, content writing services, copywriting agency, digital content creation, creative content marketing, content distribution strategy, content marketing channels, media distribution, video content distribution, video distribution service, Athens Greece, Δημιουργοί digital περιεχομένου, digital storytelling, online αφήγηση, στρατηγική δημιουργίας περιεχομένου, υπηρεσίες δημιουργίας περιεχομένου, υπηρεσίες συγγραφής περιεχομένου, εταιρεια συγγραφής περιεχομένου, μάρκετινγκ δημιουργικού περιεχομένου, στρατηγική διανομής περιεχομένου,στρατηγική προβολής περιεχομένου, στρατηγική προώθησης περιεχομένου, κανάλια μάρκετινγκ, διανομή μέσων, περιεχόμενο βίντεο, υπηρεσία διανομής, διανομή βίντεο, Αθήνα Ελλάδα, Χρήστος Παπανδρόπουλος, Chris Papandropoulos
The Sachi group, Digital content creators, digital storytelling, online storytelling, content creation strategy, content creation services, content writing services, copywriting agency, digital content creation, creative content marketing, content distribution strategy, content marketing channels, media distribution, video content distribution, video distribution service, Athens Greece, Δημιουργοί digital περιεχομένου, digital storytelling, online αφήγηση, στρατηγική δημιουργίας περιεχομένου, υπηρεσίες δημιουργίας περιεχομένου, υπηρεσίες συγγραφής περιεχομένου, εταιρεια συγγραφής περιεχομένου, μάρκετινγκ δημιουργικού περιεχομένου, στρατηγική διανομής περιεχομένου,στρατηγική προβολής περιεχομένου, στρατηγική προώθησης περιεχομένου, κανάλια μάρκετινγκ, διανομή μέσων, περιεχόμενο βίντεο, υπηρεσία διανομής, διανομή βίντεο, Αθήνα Ελλάδα, Χρήστος Παπανδρόπουλος, Chris Papandropoulos